+420 732 350 235

Aktuality:

Pokračování úspěšné spolupráce

05.01.2009 | Nové webové stránky

Spuštěny od počátku roku 2009

17.12.2008 | PF 2009

> zobrazit všechny aktuality

O firmě

Společnost TRASS-EKO s.r.o. je celorepubliková stavební organizace, která se zaměřuje na provádění speciálních stavebních prací. Letité zkušenosti, práce na budování společnosti a seriózní jednání se zákazníky zajišťuje dobré jméno firmy. Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanismů.

Oblast řízení jakosti

 • Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti: spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě.
 • Služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě, zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti.
 • Základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mino pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.
 • Naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v Havlíčkově Brodě a podnikající v rámci celé republiky, snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity.
 • Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti s maximální snahou rozlišovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků.
 • Společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky: pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů: snahou společnosti je, aby zaměstnání ve firmě bylo pro pracovníky prestižní záležitostí.

Oblast systému enviromentálního managementu

 • Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvoji svých podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanismů.